11/10/2021
Покана за участие еднодневно обучение Кандидатстване по мярка 7.2
П О К А Н А за участие […]
30/09/2021
Покана за участие в еднодневно обучение
П О К А Н Аза участие в […]
30/09/2021
Първи одобрен проект по мярка 7.2 по процедура на МИГ Куклен- Асеновград
Държавен фонд Земеделие одобрени проект по мярка 7.2. […]
27/09/2021
Допълнителното финансиране за местни проекти в размер на 799 000 лв. ще получи МИГ Куклен – Асеновград
Проведе се официална церемония в Министерството на земеделието, […]
17/09/2021
Местна инициативна група Куклен- Асеновград“ подписа трети договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“
На 14.09.2021 г., председателят на Управителния съвет на […]
15/09/2021
Местна инициативна група Куклен- Асеновград“ подписа втори договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG06RDNP001-19.186-S01 „МИГ Куклен- Асеновград 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства“
На 14.09.2021 г., председателят на Управителния съвет на […]
14/09/2021
ВОМР С ПОДКРЕПАТА НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРEНТНОСПОСОБНОСТ 2014 – 2020”
МИГ „Куклен – Асеновград“, кани желаещите да представят […]
03/08/2021
Съобщение за обществено обсъждане по мярка „Подобряване на производствения капацитет на МСП от територията на МИГ Куклен – Асеновград“
На основание чл.6, т.4 от Споразумение за изпълнение […]
03/07/2021
Местна инициативна група Куклен- Асеновград“ подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“
Местна инициативна група Куклен- Асеновград“ подписа договор за […]
17/05/2021
ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ
До членовете на Сдружение с нестопанска целМЕСТНА ИНИЦИАТИВНА […]
26/04/2021
ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ИЗМЕНЕНИЯ НА ОДОБРЕНАТА СТРАТЕГИЯ […]
07/04/2021
Временно спира приема на проектни предложения по Мярка 6.4.
Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група „Куклен […]