Покана за провеждане на информационни събития

Покана за провеждане на информационни събития

ПОКАНА Сдружение „МИГ-Куклен-Асеновград”, Ви информира за предстоящо провеждане на информационни събития както следва: 1.Информационна среща за местни лидери за запознаване с мерките от СВОМР. Място на провеждане: гр. Куклен, сграда на общинска администрация, ет.3,...