Покана за провеждане на Общо събрание на 07.02.2019 г.

Покана за провеждане на Общо събрание на 07.02.2019 г.

Уважаеми дами и господа, членове на Общото събрание, На основание чл.11, ал.1 и ал.2 от Устава на Сдружение с нестопанска цел „МИГ- Куклен-Асеновград”, свиквам Заседание на Общото събрание на 07.02.2019г. /четвъртък/ от 17.00 часа, което ще се проведе при следния...