Удължаване на срока за набиране на кандидати за длъжността ”Изпълнителен директор”

Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Куклен – Асеновград“ съобщава, че е удължен срокът за набиране на кандидати за длъжността ”Изпълнителен директор”   до  07.08.2020г. Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Куклен – Асеновград“ набира...

Обява за набиране на кандидати

Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Куклен – Асеновград“ набира предложения за работа по трудов договор на длъжността „Изпълнителен директор“. Минималните и специфични изисквания за заемане на длъжността са следните: 1.   Завършено висше...