29/07/2020
Удължаване на срока за набиране на кандидати за длъжността ”Изпълнителен директор”
Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Куклен […]
22/07/2020
Обява за набиране на кандидати
Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Куклен […]