Конкурс за избор на външни експерти

На основание Решение № А – 02 /10.11.2020 г. на УС на Сдружение „Местна инициативна група Куклен- Асеновград и Заповед № РД 09/11.11.2020 г. на Председателя на УС , както и във връзка със Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР №РД 50-33/19.04.2018 г. и...