09/12/2020
Предварително обсъждане проект на Условия за кандидатстване по ОПИК
СНЦ „МИГ Куклен-Асеновград“ публикува за предварително обсъждане проект […]
09/12/2020
Предварително обсъждане проект на Условия за кандидатстване по Мярка 21
СНЦ „МИГ Куклен-Асеновград“ публикува за предварително обсъждане проект […]
08/12/2020
Предварително обсъждане проект на Условия за кандидатстване по Подмярка 6.4
СНЦ „МИГ Куклен-Асеновград“ публикува за предварително обсъждане проект […]
08/01/2020
Информация за изпълнен проект
Информация за изпълнен проект „BG05M9OP001-1.048-0001- C01 По-безопасни и […]
17/07/2019
ВАЖНО! За бенефициентите по мярка „Добри и безопасни условия на труд“
Бенефициентите по мярка МИГ Куклен – Асеновград – […]
17/07/2019
ВОМР С ПОДКРЕПАТА НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРEНТНОСПОСОБНОСТ 2014 – 2020”
МИГ „Куклен – Асеновград“, кани желаещите да представят […]
13/06/2019
Първи договор за финансиране по стратегията за ВОМР на МИГ Куклен-Асеновград
На 12.06.2019г. Председателят на Сдружение „Местна инициативна група […]
20/03/2019
Предварително обсъждане проект на Условия за кандидатстване по процедура
СНЦ „МИГ Куклен-Асеновград“ публикува за предварително обсъждане проект […]
18/01/2019
ВОМР с подкрепата на ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020
МИГ „Куклен-Асеновград“, кани желаещите да представят проектни предложения […]
07/11/2018
Предварително обсъждане 4.1
СНЦ „МИГ Куклен-Асеновград“ публикува за предварително обсъждане проект […]
07/11/2018
Предварително обсъждане
СНЦ „МИГ Куклен-Асеновград“ публикува за предварително обсъждане проект […]
11/05/2018
МИГ Куклен – Асеновград подписа Споразумение за изпълнение на Стартегия за ВОМР
На 19.04.2018 г. МИГ-Куклен-Асеновград сключи Споразумение за финансиране […]