15/04/2017
НОВ УЕБ САЙТ НА МИГ-КУКЛЕН-АСЕНОВГРАД
30/03/2017
УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ НА “Местна инициативна група-Куклен-Асеновград”
ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ НА МЕСТНА […]