13/06/2019
Първи договор за финансиране по стратегията за ВОМР на МИГ Куклен-Асеновград
На 12.06.2019г. Председателят на Сдружение „Местна инициативна група […]
20/03/2019
Предварително обсъждане проект на Условия за кандидатстване по процедура
СНЦ „МИГ Куклен-Асеновград“ публикува за предварително обсъждане проект […]
18/01/2019
ВОМР с подкрепата на ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020
МИГ „Куклен-Асеновград“, кани желаещите да представят проектни предложения […]
07/11/2018
Предварително обсъждане 4.1
СНЦ „МИГ Куклен-Асеновград“ публикува за предварително обсъждане проект […]
07/11/2018
Предварително обсъждане
СНЦ „МИГ Куклен-Асеновград“ публикува за предварително обсъждане проект […]
11/05/2018
МИГ Куклен – Асеновград подписа Споразумение за изпълнение на Стартегия за ВОМР
На 19.04.2018 г. МИГ-Куклен-Асеновград сключи Споразумение за финансиране […]
15/04/2017
НОВ УЕБ САЙТ НА МИГ-КУКЛЕН-АСЕНОВГРАД
30/03/2017
УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ НА “Местна инициативна група-Куклен-Асеновград”
ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ НА МЕСТНА […]