Управителен съвет

 

СЕКТОР Име/НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕДСТАВЛЯВАЩ СЕДАЛИЩЕ, АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ/

 

 

 

 

ПОСТОЯНЕН АДРЕС

ЗАИНТЕРЕСОВАНА

 

 

 

 

СТРАНА

Публичен 1. Община Асеновград Мария Станчева Вълканова Гр. Асеновград,   общ. Асеновград, обл. Пловдив Местно самоуправление
2. Община Куклен Христо Божидаров Божинов Гр. Куклен, общ. Куклен, обл. Пловдив Местно самоуправление
           

Нестопански

1. Величка Василева Атанасова   с.Тополово, общ. Асеновград, обл. Пловдив гражданин
2. Иван Йорданов Горев   гр. Куклен, общ. Куклен, обл. Пловдив гражданин
           

Стопански

1. ЕТ „Къщата с бамбука“ Димитър Стоянов Димитър Лазаров Стоянов с. Бачково, общ. Асеновград, обл. Пловдив

микропредприятие

2. „ЛЕСОВАЛ“ ООД Йордан Василев Василев гр. Куклен, общ. Куклен, обл. Пловдив

малко предприятие

3. „ЕЛФ 515“ ЕООД Илица Георгиева Даскалова гр. Куклен, общ. Куклен, обл. Пловдив

микропредприятие