Изпълнителен директор:
Иван Главчовски

Експерт по прилагане на СВОМР:

Експерт по прилагане на СВОМР:

Счетоводител:

Телефон за контакти:
0887836635