Екип

Изпълнителен директор:
Красимир Трифонов

Експерт по прилагане на СВОМР:
Анелия Лесова

Експерт по прилагане на СВОМР:
Боряна Таскова

Счетоводител:
Лилия Миланова

Телефон за контакти:
0887836635