Екип

Изпълнителен директор:
Красимир Трифонов
тел: 0889438999

Експерт по прилагане на СВОМР:
Анелия Лесова
тел: 0885858577

Експерт по прилагане на СВОМР:
Боряна Таскова
тел: 0887627646

Счетоводител:
Лилия Миланова
тел: 0888785823