Покана за общото събрание на СНЦ „МИГ-Куклен-Асеновград“

Покана за общото събрание на СНЦ „МИГ-Куклен-Асеновград“

  СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „МИГ-КУКЛЕН-АСЕНОВГРАД” До членовете на СНЦ                                                                           “МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА- КУКЛЕН-АСЕНОВГРАД” Относно:    Провеждане на Общо събрание       Дата: 16.05.2017 г....