УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ НА “Местна инициативна група-Куклен-Асеновград”

УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ НА “Местна инициативна група-Куклен-Асеновград”

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КУКЛЕН И ОБЩИНА АСЕНОВГРАД / БЕЗ СТРОИТЕЛНИТЕ ГРАНИЦИ НА ГР. АСЕНОВГРАД / ПО ПОДХОДА „ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ” УВАЖАЕМИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА МЕСТНИТЕ ВЛАСТИ,...