ВОМР С ПОДКРЕПАТА НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРEНТНОСПОСОБНОСТ 2014 – 2020”
17/07/2019
ПОКАНА   За провеждане на информационна среща на територията на МИГ Куклен – Асеновград
05/08/2019
ВОМР С ПОДКРЕПАТА НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРEНТНОСПОСОБНОСТ 2014 – 2020”
17/07/2019
ПОКАНА   За провеждане на информационна среща на територията на МИГ Куклен – Асеновград
05/08/2019
Покажи всички
ВАЖНО! За бенефициентите по мярка „Добри и безопасни условия на труд“

Бенефициентите по мярка МИГ Куклен – Асеновград – „Добри и безопасни условия на труд“ финансиран по ОПРЧР 2014-2020 могат да изтеглят ръководството и приложенията към него свързани с успешното изпълнение на проектите им.

https://esf.bg/vomr/