Покана за провеждане на заседание на УС на 25.06.2019 г.
19/06/2019
ВАЖНО! За бенефициентите по мярка „Добри и безопасни условия на труд“
17/07/2019
Покана за провеждане на заседание на УС на 25.06.2019 г.
19/06/2019
ВАЖНО! За бенефициентите по мярка „Добри и безопасни условия на труд“
17/07/2019
Покажи всички
ВОМР С ПОДКРЕПАТА НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРEНТНОСПОСОБНОСТ 2014 – 2020”

МИГ „Куклен – Асеновград“, кани желаещите да представят проектни предложения по Мярка „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ от Стратегията за ВОМР на МИГ „Куклен – Асеновград“ посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: № BG16RFOP002-2.045 МИГ КУКЛЕН-АСЕНОВГРАД – „ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ НА МСП ОТ ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ КУКЛЕН – АСЕНОВГРАД“