Обява за обществено обсъждане
22/05/2023
График за провеждане на работни срещи  и обществени обсъждания
01/06/2023
Обява за обществено обсъждане
22/05/2023
График за провеждане на работни срещи  и обществени обсъждания
01/06/2023
Покажи всички
График за провеждане на информационни срещи

ГРАФИК

за

провеждане на информационни срещи свързани с популяризиране процеса на разработване на стратегията за ВОМР и обучения за местни лидери и заинтересовани страни на МИГ „Куклен-Асеновград“