Местна инициативна група Куклен- Асеновград“ подписа четвърти договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG06RDNP001-19.186-S01 „МИГ Куклен- Асеновград 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства“
22/10/2021
СДРУЖЕНИЕ “МИГ КУКЛЕН – АСЕНОВГРАД” обявява процедура за прием на проектни предложения по подмярка Мярка М7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“
01/11/2021
Местна инициативна група Куклен- Асеновград“ подписа четвърти договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG06RDNP001-19.186-S01 „МИГ Куклен- Асеновград 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства“
22/10/2021
СДРУЖЕНИЕ “МИГ КУКЛЕН – АСЕНОВГРАД” обявява процедура за прием на проектни предложения по подмярка Мярка М7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“
01/11/2021
Покажи всички
График за провеждане на информационни срещи на територията на МИГ-Куклен-Асеновград

Екипът на МИГ-Куклен-Асеновград Ви кани на информационни срещи за запознаване с възможностите за кандидатстване, които ще се проведат при следния график:

30.10.2021 г., 9.00 часа-с. Мулдава, общ. Асеновград, сграда на кметството.
30.10.2021 г., 11.30 часа-с. Златовръх, общ. Асеновград, сграда на кметството.
30.10.2021 г., 14.00 часа-с. Тополово, общ. Асеновград, сграда на кметството.
30.10.2021 г., 9.00 часа – гр. Куклен, офис на МИГ Куклен-Асеновград.
30.10.2021 г., 11.30 часа – с. Гълъбово, общ. Куклен, Пенсионерски клуб.

31.10.2021 г., 9.00 часа- с. Стоево, общ. Асеновград, сграда на кметството.
31.10.2021г., 11.30 часа-с. Червен, общ. Асеновград, сграда на кметството.
31.10.2021г., 14.00 часа-с. Долнослав, общ. Асеновград, сграда на кметството.
31.10.2021 г., 9.00 часа-гр. Куклен, офис на МИГ Куклен-Асеновград.
31.10.2021 г., 11.30 часа-с. Яврово, общ. Куклен, сграда на кметството.
31.10.2021 г., 14.00 часа-с. Добралък, общ. Куклен, сграда на кметството.

01.11.2021 г., 9.00 часа-с. Козаново, общ. Асеновград, ,сграда на кметството.
01.11.2021 г., 11.30 часа-с. Патриарх Евтимово, община Асеновград, сграда на кметството.
01.11.2021 г., 14.00 часа-с. Леново, общ. Асеновград, сграда на кметството.
01.11.2021 г., 9.00 часа-гр. Куклен, офис на МИГ Куклен-Асеновград.
01.11.2021 г., 11.30 часа-с. Руен, общ. Куклен, сграда на кметството.
01.11.2021 г., 14.00 часа-с. Цар Калоян, общ. Куклен, сграда на кметството.

02.11.2021 г., 9.00 часа – с. Болярци, общ. Асеновград, сграда на кметството.
02.11.2021 г., 11.30 часа-с. Избеглии, общ. Асеновград, сграда на кметството.
02.11.2021 г., 14.00 часа-с. Конуш, общ. Асеновград, сграда на кметството.
02.11.2021 г., 9.00 часа-с. Лясково, общ. Асеновград, сграда на кметството.
02.11.2021 г., 11.30 часа-с. Бачково, общ. Асеновград, сграда на кметството.
02.11.2021 г., 14.00 часа-с. Нареченски бани, общ. Асеновград, сграда на кметството.