МИГ „КУКЛЕН-АСЕНОВГРАД“ ПРОВЕДЕ ОБУЧЕНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КУКЛЕН ПРЕЗ МЕСЕЦ ЮНИ 2022 г.
06/07/2022
Обява за обществено обсъждане
23/09/2022
МИГ „КУКЛЕН-АСЕНОВГРАД“ ПРОВЕДЕ ОБУЧЕНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КУКЛЕН ПРЕЗ МЕСЕЦ ЮНИ 2022 г.
06/07/2022
Обява за обществено обсъждане
23/09/2022
Покажи всички
МИГ „КУКЛЕН-АСЕНОВГРАД“ ПРОВЕДЕ УСПЕШНО РЕДИЦА ОБУЧЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КУКЛЕН ПРЕЗ МЕСЕЦ ЮНИ 2022 г.

На 17 юни 2022 г. в гр. Куклен, Лекционна зала,  НЧ „Никола Вапцаров-1909“, ул. „Александър Стамболийски“№ 50 се проведе еднодневно обучение свързано с подготовка, изпълнение и отчитане на проекти“  на тема: „Обучение за отчитане на проекти в ИСУН 2020“.

Целта на обучението бе повишаване капацитета на местната общност за разработване и управление на проекти към СВОМР. Като в рамките на обучението бяха представени основните изисквания за работа с ИСУН 2020, а именно: Регистрация, вход и изход от ИСУН 2020. Въвеждане на данни за проектно предложение. Подробно се обясни начинът на подаване на проектно предложение; Разгледаха се и начините на водене на кореспонденция в ИСУН, като изготвяне и изпращане на отговор на писмо от Оценителната комисия. Технически проблеми при работа с ИСУН 2020 и други.

На обучението взеха участие представители на заинтересованите страни от територията на МИГ Куклен-Асеновград (ЗП, граждани, фирми, читалища/НПО, представители на публичните власти).

Обучението премина в презентиране, събеседване и дискусии с представителите на местната общност.