08/03/2021
Покана за прием на проектни предложения по Мярка 6.4.
Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група „Куклен […]
09/12/2020
Предварително обсъждане проект на Условия за кандидатстване по ОПИК
СНЦ „МИГ Куклен-Асеновград“ публикува за предварително обсъждане проект […]
09/12/2020
Предварително обсъждане проект на Условия за кандидатстване по Мярка 21
СНЦ „МИГ Куклен-Асеновград“ публикува за предварително обсъждане проект […]
08/12/2020
Предварително обсъждане проект на Условия за кандидатстване по Подмярка 6.4
СНЦ „МИГ Куклен-Асеновград“ публикува за предварително обсъждане проект […]
08/12/2020
ПРЕКРАТЕН! Удължаване на срока за набиране на кандидати за длъжността ”Изпълнителен директор”
ПРЕКРАТЕН КЪМ 31.03.2021г. Сдружение с нестопанска цел „Местна […]
08/10/2020
Конкурс за избор на външни експерти
На основание Решение № 2 от 28.09.2020 г. […]
29/07/2020
Удължаване на срока за набиране на кандидати за длъжността ”Изпълнителен директор”
Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Куклен […]
22/07/2020
Обява за набиране на кандидати
Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Куклен […]
26/06/2020
Покана за провеждане на Общо събрание на СНЦ „МИГ Куклен-Асеновград“
08/01/2020
Информация за изпълнен проект
Информация за изпълнен проект „BG05M9OP001-1.048-0001- C01 По-безопасни и […]
06/12/2019
Покана за провеждане на информационни срещи и обучения за местни лидери през м. декември 2019 г.
Сдружение „МИГ-Куклен-Асеновград”, Ви информира за предстоящо провеждане на […]
30/09/2019
Удължаване срока за прием на проектни предложения по Мярка 7.2
СДРУЖЕНИЕ “МИГ КУКЛЕН – АСЕНОВГРАД” обявява, че е […]