02/11/2021
Покана за еднодневни обучения на територията на МИГ „Куклен – Асеновград“
П О К А Н А за участие […]
01/11/2021
СДРУЖЕНИЕ “МИГ КУКЛЕН – АСЕНОВГРАД” обявява процедура за прием на проектни предложения по подмярка Мярка М7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“
ОБЯВА за прием на проектни предложения по Процедура […]
22/10/2021
График за провеждане на информационни срещи на територията на МИГ-Куклен-Асеновград
Екипът на МИГ-Куклен-Асеновград Ви кани на информационни срещи […]
22/10/2021
Местна инициативна група Куклен- Асеновград“ подписа четвърти договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG06RDNP001-19.186-S01 „МИГ Куклен- Асеновград 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства“
На 20.10.2021 г., председателят на Управителния съвет на […]
21/10/2021
Eднодневно обучение на територията на МИГ „Куклен – Асеновград“
П О К А Н А за участие […]
11/10/2021
Покана за участие еднодневно обучение Кандидатстване по мярка 7.2
П О К А Н А за участие […]
30/09/2021
Покана за участие в еднодневно обучение
П О К А Н Аза участие в […]
30/09/2021
Първи одобрен проект по мярка 7.2 по процедура на МИГ Куклен- Асеновград
Държавен фонд Земеделие одобрени проект по мярка 7.2. […]
27/09/2021
Допълнителното финансиране за местни проекти в размер на 799 000 лв. ще получи МИГ Куклен – Асеновград
Проведе се официална церемония в Министерството на земеделието, […]
17/09/2021
Местна инициативна група Куклен- Асеновград“ подписа трети договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“
На 14.09.2021 г., председателят на Управителния съвет на […]
15/09/2021
Местна инициативна група Куклен- Асеновград“ подписа втори договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG06RDNP001-19.186-S01 „МИГ Куклен- Асеновград 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства“
На 14.09.2021 г., председателят на Управителния съвет на […]
14/09/2021
ВОМР С ПОДКРЕПАТА НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРEНТНОСПОСОБНОСТ 2014 – 2020”
МИГ „Куклен – Асеновград“, кани желаещите да представят […]