06/12/2019
Покана за провеждане на информационни срещи и обучения за местни лидери през м. декември 2019 г.
Сдружение „МИГ-Куклен-Асеновград”, Ви информира за предстоящо провеждане на […]
30/09/2019
Удължаване срока за прием на проектни предложения по Мярка 7.2
СДРУЖЕНИЕ “МИГ КУКЛЕН – АСЕНОВГРАД” обявява, че е […]
08/08/2019
Втори краен срок за кандидатстване по процедура за подбор на проекти по Мярка 7.2
МИГ „Куклен-Асеновград“, обявява втори краен срок за кандидатстване […]
05/08/2019
ПОКАНА   За провеждане на информационна среща на територията на МИГ Куклен – Асеновград
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, МИГ – Куклен – […]
17/07/2019
ВАЖНО! За бенефициентите по мярка „Добри и безопасни условия на труд“
Бенефициентите по мярка МИГ Куклен – Асеновград – […]
17/07/2019
ВОМР С ПОДКРЕПАТА НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРEНТНОСПОСОБНОСТ 2014 – 2020”
МИГ „Куклен – Асеновград“, кани желаещите да представят […]
19/06/2019
Покана за провеждане на заседание на УС на 25.06.2019 г.
До членовете на Управителния съвет на СНЦ  “МЕСТНА […]
13/06/2019
Първи договор за финансиране по стратегията за ВОМР на МИГ Куклен-Асеновград
На 12.06.2019г. Председателят на Сдружение „Местна инициативна група […]
22/05/2019
Трети краен срок за кандидатстване по процедура за подбор на проекти по ОП РЧР
МИГ „Куклен-Асеновград“, с финансовата подкрепа на ОП РЧР, […]
13/05/2019
Покана за провеждане на информационна среща
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,   МИГ – Куклен […]
29/03/2019
Обява
СДРУЖЕНИЕ “МИГ КУКЛЕН – АСЕНОВГРАД” обявява, че е […]
20/03/2019
Предварително обсъждане проект на Условия за кандидатстване по процедура
СНЦ „МИГ Куклен-Асеновград“ публикува за предварително обсъждане проект […]