02/02/2023
МИГ Куклен-Асеновград получи одобрение на проектно предложение за подготовка на стратегия за новия програмен период 2021-2027г.
Одобрено е проектното предложение на МИГ „Куклен-Асеновград“ за […]
13/01/2023
Обява за обществено обсъждане
МИГ Куклен-Асеновград обявява обществено обсъждане на документация по […]
10/12/2022
Обява за прием на проектни предложения към Стратегията за водено от общностите местно развитие по подмярка 7.5
О Б Я В А за прием на […]
23/09/2022
Обява за обществено обсъждане
МИГ Куклен-Асеновград обявява обществено обсъждане на документация по […]
07/07/2022
МИГ „КУКЛЕН-АСЕНОВГРАД“ ПРОВЕДЕ УСПЕШНО РЕДИЦА ОБУЧЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КУКЛЕН ПРЕЗ МЕСЕЦ ЮНИ 2022 г.
На 17 юни 2022 г. в гр. Куклен, […]
06/07/2022
МИГ „КУКЛЕН-АСЕНОВГРАД“ ПРОВЕДЕ ОБУЧЕНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КУКЛЕН ПРЕЗ МЕСЕЦ ЮНИ 2022 г.
В началото на юни 2022 г. в гр. […]
04/07/2022
Обява за удължаване на срок
СДРУЖЕНИЕ “МИГ КУКЛЕН – АСЕНОВГРАД” обявява, че е […]
17/06/2022
ОБЯВА
ОТНОСНО: Свободно работно място – Експерт „Прилагане на Стратегия за […]
07/06/2022
Покана за участие в еднодневно обучение на територията на МИГ „Куклен – Асеновград“ за местни лидери, за уязвими групи и застрашени от бедност целеви групи
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Имаме удоволствието да Ви […]
06/06/2022
„СДРУЖЕНИЕ “МИГ КУКЛЕН – АСЕНОВГРАД” обявява процедура за прием на проектни предложения по подмярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“.
„СДРУЖЕНИЕ “МИГ КУКЛЕН – АСЕНОВГРАД” обявява процедура за […]
05/06/2022
П О К А Н А за участие в еднодневни обучения на територията на МИГ „Куклен – Асеновград“ за местни лидери, за уязвими групи и застрашени от бедност целеви групи
П О К А Н А за участие […]
13/05/2022
Покана за свикване на Общо събрание