Конкурс по документи за външни експерти-оценители
14/11/2018
Обява
19/12/2018
Конкурс по документи за външни експерти-оценители
14/11/2018
Обява
19/12/2018
Покажи всички
Покана за провеждане на информационни срещи и обучения за местни лидери

ПОКАНА

Сдружение „МИГ-Куклен-Асеновград”, Ви информира за предстоящо провеждане на информационни срещи и обучения за местни лидери от територията както следва:

1.Информационна среща за местни лидери за запознаване с мерките от СВОМР.
Място на провеждане: гр. Куклен, сграда на общинска администрация, ет.3, заседателна зала.
Дата и час на провеждане: 17.12.2018г., 10.00 часа.

2. Информационна среща за местни лидери за запознаване с мерките от СВОМР.
Място на провеждане: гр. Куклен, офис на МИГ Куклен-Асеновград, ул. Хр. Г. Данов №21, Търговски комплекс, ет.2
Дата и час на провеждане: 17.12.2018г., 16.00 часа.

3.Информационна среща за местни лидери за запознаване с мерките от СВОМР.
Място на провеждане: гр. Куклен, сграда на общинска администрация, ет.3, заседателна зала.
Дата и час на провеждане: 18.12.2018г., 10.00 часа.

4.Обучение за местни лидери от територията, свързани с подготовка, изпълнение и отчитане на проекти.
Място на провеждане: гр. Куклен, сграда на общинска администрация, ет.3, заседателна зала.
Дата и час на провеждане: 20.12.2018г., 10.00 часа.
5.Обучение за местни лидери от територията, свързани с подготовка, изпълнение и отчитане на проекти.
Място на провеждане: гр. Куклен, офис на МИГ, ул. Хр. Г. Данов №21, Търговски комплекс, ет.2
Дата и час на провеждане: 21.12.2018г., 10.00 часа.