Удължаване срока за прием на проектни предложения по Мярка 7.2
30/09/2019
Информация за изпълнен проект
08/01/2020
Удължаване срока за прием на проектни предложения по Мярка 7.2
30/09/2019
Информация за изпълнен проект
08/01/2020
Покажи всички
Покана за провеждане на информационни срещи и обучения за местни лидери през м. декември 2019 г.

Сдружение „МИГ-Куклен-Асеновград”, Ви информира за предстоящо провеждане на
информационни срещи и обучения за местни лидери от територията както следва:

Двудневно обучение за местни лидери на следните дати:
11-12.12.2019 г., място на провеждане: гр. Куклен, сграда на общината, заседателна зала, 10.00
часа.
16-17.12.2019 г., място на провеждане: гр. Куклен, сграда на общината, заседателна зала, 10.00
часа.
16-17.12.2019 г., място на провеждане: с. Тополово, общ. Асеновград, сграда на читалището,
10.00 часа.
18-19.12.2019 г., място на провеждане: гр. Куклен, сграда на общината, заседателна зала, 10.00
часа.

18-19.12.2019 г., място на провеждане: с. Червен, общ. Асеновград, сграда на читалището,
10.00 часа.

Информационни срещи за местни лидери на следните дати:

13.12.2019 г., място на провеждане: гр. Куклен, сграда на общината, заседателна зала, 10.00 часа.
13.12.2019 г., място на провеждане: гр. Куклен, сграда на общината, заседателна зала, 15.30
часа.
20.12.2019 г., място на провеждане: гр. Куклен, офис на МИГ, 10.00 часа.
20.12.2019 г., място на провеждане: гр. Куклен, офис на МИГ, 15.30 часа.

23.12.2019 г., място на провеждане: с. Избеглии, община Асеновград, сграда на кметството, 10.00 часа.
23.12.2019 г., място на провеждане: с. Конуш, общ. Асеновград, сграда на кметството 15.30 часа.

27.12.2019 г., място на провеждане: с. Стоево, община Асеновград, сграда на кметството, 10.00 часа.
27.12.2019 г., място на провеждане: с. Златовръх, община Асеновград, сграда на кметството 15.30 часа.