Покана
28/05/2018
Предварително обсъждане
07/11/2018
Покана
28/05/2018
Предварително обсъждане
07/11/2018
Покажи всички
Покана за провеждане на информационни събития

ПОКАНА

Сдружение „МИГ-Куклен-Асеновград”, Ви информира за предстоящо провеждане на информационни събития както следва:

1.Информационна среща за местни лидери за запознаване с мерките от СВОМР.
Място на провеждане: гр. Куклен, сграда на общинска администрация, ет.3, заседателна зала.
Дата и час на провеждане: 13.09.2018г., 17.00 часа.

2. Информационна среща за местни лидери за запознаване с мерките от СВОМР.
Място на провеждане: с. Гълъбово, Пенсионерски клуб
Дата и час на провеждане: 14.09.2018г., 10.00 часа.

3. Информационна среща за местни лидери за запознаване с мерките от СВОМР.
Място на провеждане: с. Руен, сградата на кметството.
Дата и час на провеждане: 14.09.2018г., 17.00 часа

4. Информационна среща за местни лидери за запознаване с мерките от СВОМР.
Място на провеждане: с. Боянци, сградата на читалището.
Дата и час на провеждане: 18.09.2018г., 18.00 часа.

5. Информационна среща за местни лидери за запознаване с мерките от СВОМР.
Място на провеждане: с. Нови извор, сградата на кметството.
Дата и час на провеждане: 19.09.2018г., 11.00 часа.

6. Информационна среща за местни лидери за запознаване с мерките от СВОМР.
Място на провеждане: с. Мулдава, сградата на кметството.
Дата и час на провеждане: 19.09.2018г., 17.30 часа.

7. Информационна среща за местни лидери за запознаване с мерките от СВОМР.
Място на провеждане: с. Бачково, сградата на кметството
Дата и час на провеждане: 20.09.2018г., 11.00 часа.

8. Информационна среща за местни лидери за запознаване с мерките от СВОМР.
Място на провеждане: с. Нареченски бани, сградата на кметството.
Дата и час на провеждане: 20.09.2018г., 16.00 часа.

9. Информационна среща за местни лидери за запознаване с мерките от СВОМР.
Място на провеждане: с. Тополово, сградата на читалище „Н. Вапцаров 1894 г.”
Дата и час на провеждане: 25.09.2018г., 11.00 часа.

10. Информационна среща за местни лидери за запознаване с мерките от СВОМР.
Място на провеждане: с. Червен, сградата на Читалището
Дата и час на провеждане: 25.09.2018г., 17.00 часа.

11. Информационна среща за местни лидери за запознаване с мерките от СВОМР.
Място на провеждане: с. Конуш, сградата на Читалището.
Дата и час на провеждане: 26.09.2018г., 11.00 часа.

12. Информационна среща за местни лидери за запознаване с мерките от СВОМР.
Място на провеждане: с. Избегли, сградата на Народно читалище „Хр. Ботев 1919г.”
Дата и час на провеждане: 26.09.2018г., 18.30 часа.

13. Информационна среща за местни лидери за запознаване с мерките от СВОМР.
Място на провеждане: с. Боянци, сградата на Читалището.
Дата и час на провеждане: 27.09.2018г., 11.00 часа.

14. Информационна среща за местни лидери за запознаване с мерките от СВОМР.
Място на провеждане: с. Златовръх, Пенсионерски клуб.
Дата и час на провеждане: 27.09.2018г., 17.00 часа.