Покана
05/02/2019
Обява
29/03/2019
Покана
05/02/2019
Обява
29/03/2019
Покажи всички
Предварително обсъждане проект на Условия за кандидатстване по процедура

СНЦ „МИГ Куклен-Асеновград“ публикува за предварително обсъждане проект на Условия за кандидатстване по процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.045 „ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ НА МСП ОТ ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ КУКЛЕН – АСЕНОВГРАД“.

Срокът за подаване на писмени възражения и предложения по проекта на Условия за кандидатстване по процедура „ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ НА МСП ОТ ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ КУКЛЕН – АСЕНОВГРАД“ е до 02.04.2019г. 17.00 г.

Предложенията и коментарите могат да бъдат подавани писмено на e-mail: mig-kuklen-asenovgrad@abv.bg или на адрес: гр. Куклен, ул. „Христо Г. Данов” №21, Търговски комплекс, ет.2 офиси 3,4 и 5.

В рамките на този срок, могат да се дават предложения за промяна в документите или възражения и коментари по условията. Въпроси, относно кандидатстването и изпълнението на мярката не могат да бъдат задавани, във връзка с общественото обсъждане.

Приложение: