22/05/2023
Обява за обществено обсъждане
МИГ Куклен-Асеновград обявява обществено обсъждане на документация по […]
04/05/2023
Обява за откриване на процедура за подбор на проектни предложения
Открита е процедура за подбор на проектни предложения […]
18/03/2023
МИГ „Куклен-Асеновград“ подписа договор за подготвителни дейности по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“
На 17.03.2023 г. бе подписан договор РД 50-53/17.03.2023 […]
13/03/2023
Обява за прием на проектни предложения по Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“
СДРУЖЕНИЕ “МИГ КУКЛЕН – АСЕНОВГРАД” обявява процедура за […]
20/02/2023
Обява за обществено обсъждане
МИГ Куклен-Асеновград обявява обществено обсъждане на документация по […]
02/02/2023
МИГ Куклен-Асеновград получи одобрение на проектно предложение за подготовка на стратегия за новия програмен период 2021-2027г.
Одобрено е проектното предложение на МИГ „Куклен-Асеновград“ за […]
13/01/2023
Обява за обществено обсъждане
МИГ Куклен-Асеновград обявява обществено обсъждане на документация по […]
10/12/2022
Обява за прием на проектни предложения към Стратегията за водено от общностите местно развитие по подмярка 7.5
О Б Я В А за прием на […]
23/09/2022
Обява за обществено обсъждане
МИГ Куклен-Асеновград обявява обществено обсъждане на документация по […]
07/07/2022
МИГ „КУКЛЕН-АСЕНОВГРАД“ ПРОВЕДЕ УСПЕШНО РЕДИЦА ОБУЧЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КУКЛЕН ПРЕЗ МЕСЕЦ ЮНИ 2022 г.
На 17 юни 2022 г. в гр. Куклен, […]
06/07/2022
МИГ „КУКЛЕН-АСЕНОВГРАД“ ПРОВЕДЕ ОБУЧЕНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КУКЛЕН ПРЕЗ МЕСЕЦ ЮНИ 2022 г.
В началото на юни 2022 г. в гр. […]
04/07/2022
Обява за удължаване на срок
СДРУЖЕНИЕ “МИГ КУКЛЕН – АСЕНОВГРАД” обявява, че е […]