17/05/2021
ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ
До членовете на Сдружение с нестопанска целМЕСТНА ИНИЦИАТИВНА […]
26/04/2021
ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ИЗМЕНЕНИЯ НА ОДОБРЕНАТА СТРАТЕГИЯ […]
07/04/2021
Временно спира приема на проектни предложения по Мярка 6.4.
Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група „Куклен […]
08/03/2021
Покана за прием на проектни предложения по Мярка 6.4.
Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група „Куклен […]
09/12/2020
Предварително обсъждане проект на Условия за кандидатстване по ОПИК
СНЦ „МИГ Куклен-Асеновград“ публикува за предварително обсъждане проект […]
09/12/2020
Предварително обсъждане проект на Условия за кандидатстване по Мярка 21
СНЦ „МИГ Куклен-Асеновград“ публикува за предварително обсъждане проект […]
08/12/2020
Предварително обсъждане проект на Условия за кандидатстване по Подмярка 6.4
СНЦ „МИГ Куклен-Асеновград“ публикува за предварително обсъждане проект […]
08/12/2020
ПРЕКРАТЕН! Удължаване на срока за набиране на кандидати за длъжността ”Изпълнителен директор”
ПРЕКРАТЕН КЪМ 31.03.2021г. Сдружение с нестопанска цел „Местна […]
08/10/2020
Конкурс за избор на външни експерти
На основание Решение № 2 от 28.09.2020 г. […]
29/07/2020
Удължаване на срока за набиране на кандидати за длъжността ”Изпълнителен директор”
Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Куклен […]
22/07/2020
Обява за набиране на кандидати
Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Куклен […]
26/06/2020
Покана за провеждане на Общо събрание на СНЦ „МИГ Куклен-Асеновград“