11/10/2021
Покана за участие еднодневно обучение Кандидатстване по мярка 7.2
П О К А Н А за участие […]
30/09/2021
Покана за участие в еднодневно обучение
П О К А Н Аза участие в […]
14/09/2021
ВОМР С ПОДКРЕПАТА НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРEНТНОСПОСОБНОСТ 2014 – 2020”
МИГ „Куклен – Асеновград“, кани желаещите да представят […]
03/08/2021
Съобщение за обществено обсъждане по мярка „Подобряване на производствения капацитет на МСП от територията на МИГ Куклен – Асеновград“
На основание чл.6, т.4 от Споразумение за изпълнение […]
17/05/2021
ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ
До членовете на Сдружение с нестопанска целМЕСТНА ИНИЦИАТИВНА […]
26/04/2021
ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ИЗМЕНЕНИЯ НА ОДОБРЕНАТА СТРАТЕГИЯ […]
07/04/2021
Временно спира приема на проектни предложения по Мярка 6.4.
Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група „Куклен […]
08/03/2021
Покана за прием на проектни предложения по Мярка 6.4.
Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група „Куклен […]
08/12/2020
ПРЕКРАТЕН! Удължаване на срока за набиране на кандидати за длъжността ”Изпълнителен директор”
ПРЕКРАТЕН КЪМ 31.03.2021г. Сдружение с нестопанска цел „Местна […]
08/10/2020
Конкурс за избор на външни експерти
На основание Решение № 2 от 28.09.2020 г. […]
29/07/2020
Удължаване на срока за набиране на кандидати за длъжността ”Изпълнителен директор”
Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Куклен […]
22/07/2020
Обява за набиране на кандидати
Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Куклен […]