17/05/2021
ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ
До членовете на Сдружение с нестопанска целМЕСТНА ИНИЦИАТИВНА […]
26/04/2021
ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ИЗМЕНЕНИЯ НА ОДОБРЕНАТА СТРАТЕГИЯ […]
07/04/2021
Временно спира приема на проектни предложения по Мярка 6.4.
Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група „Куклен […]
08/03/2021
Покана за прием на проектни предложения по Мярка 6.4.
Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група „Куклен […]
08/12/2020
ПРЕКРАТЕН! Удължаване на срока за набиране на кандидати за длъжността ”Изпълнителен директор”
ПРЕКРАТЕН КЪМ 31.03.2021г. Сдружение с нестопанска цел „Местна […]
08/10/2020
Конкурс за избор на външни експерти
На основание Решение № 2 от 28.09.2020 г. […]
29/07/2020
Удължаване на срока за набиране на кандидати за длъжността ”Изпълнителен директор”
Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Куклен […]
22/07/2020
Обява за набиране на кандидати
Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Куклен […]
26/06/2020
Покана за провеждане на Общо събрание на СНЦ „МИГ Куклен-Асеновград“
06/12/2019
Покана за провеждане на информационни срещи и обучения за местни лидери през м. декември 2019 г.
Сдружение „МИГ-Куклен-Асеновград”, Ви информира за предстоящо провеждане на […]
30/09/2019
Удължаване срока за прием на проектни предложения по Мярка 7.2
СДРУЖЕНИЕ “МИГ КУКЛЕН – АСЕНОВГРАД” обявява, че е […]
08/08/2019
Втори краен срок за кандидатстване по процедура за подбор на проекти по Мярка 7.2
МИГ „Куклен-Асеновград“, обявява втори краен срок за кандидатстване […]