Уважаеми представители на гражданския/нестопански сектор,  Община Куклен в партньорство с Община Асеновград е в процес по разработване на Стратегия за местно развитие, с възможност за финансиране от няколко фонда. Вие като част от местната общност на територията на общините Куклен и Асеновград  сте пълноправен участник в подхода Водено от общностите местно развитие,  Вашето мнение в настоящия въпросник ще помогне за идентифициране на нужди и потребности, за оценка капацитета на територията за иновации в различни сфери, както и за формулиране на приоритети, цели и мерки за развитие.

ВЪПРОСНИК-ЗА-НПО-ЧИТАЛИЩА.doc

ВЪПРОСНИК ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА БИЗНЕСА

Уважаеми представители на бизнеса,  Община Куклен в партньорство с Община Асеновград е в процес по разработване на Стратегия за местно развитие, с възможност за финансиране от няколко фонда. Вие като част от местната общност на територията на общините Куклен и Асеновград  сте пълноправен участник в подхода Водено от общностите местно развитие,  Вашето мнение в настоящия въпросник ще помогне за идентифициране на нужди и потребности, за оценка капацитета на територията за иновации в различни сфери, както и за формулиране на приоритети, цели и мерки за развитие с участие на местния бизнес.

ВЪПРОСНИК ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА БИЗНЕСА.doc

ВЪПРОСНИК ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

Уважаеми земеделски производители,  Община Куклен в партньорство с Община Асеновград е в процес по разработване на Стратегия за местно развитие, с възможност за финансиране от няколко фонда. Вие като част от местната общност на територията на общините Куклен и Асеновград  сте пълноправен участник в подхода Водено от общностите местно развитие,  Вашето мнение в настоящия въпросник ще помогне за идентифициране на нужди и потребности, за оценка капацитета на територията за иновации в различни сфери, както и за формулиране на приоритети, цели и мерки за развитие с участие на местния бизнес.