Сектор Име/Наименование Представител в МИГ Седалище, адрес на управление/

Постоянен адрес

Заинтересована страна
публичен 1. Община Асеновград инж. Петър Ставрев Петров гр. Асеновград,  пл. „Акад. Н. Хайтов“ 9 Местно самоуправление
публичен 2. Община Куклен Елена Филипова Филева гр. Куклен, ул. „Ал. Стамболийски” №43 Местно самоуправление
нестопански 1. СНЦ „Волейболен клуб Тополово” Димитър Илиев Илиев с. Тополово, общ. Асеновград НПО
нестопански 2. НЧ „Христо Ботев – 1919” с. Избегли Марияна Атанасова Илиева с. Избегли, общ. Асеновград читалище
нестопански 3. Сдружение „ФК АТЛЕТИК – гр. Куклен” Момчил Стефанов Мавров гр. Куклен НПО
нестопански 4. ФОНДАЦИЯ „ТРАКИ” Неофит Тодоров Чолаков гр. Куклен, общ. Куклен НПО
нестопански 5. Сдружение „Спортен клуб по джудо Аякс” Лъчезар Георгиев Харалампиев гр. Куклен НПО
нестопански 6. „Национално сдружение за социално сътрудничество и партньорство” Величка Методиева Маринова гр. Куклен НПО
нестопански 7. Спортен клуб по тенис на маса „Атлетик-17-Куклен” Весела Георгиева Дончева гр. Куклен, общ. Куклен НПО
нестопански 8. СНЦ „Баскетболен клуб Атлетик 95” Атанас Костадинов Атанасов гр. Куклен, общ. Куклен НПО
нестопански 9. Величка Василева Атанасова с.Тополово, общ.Асеновград гражданин
нестопански 10. Тодорка Ангелова Обрейкова гр. Куклен гражданин
нестопански 11. Иван Илиев Смилянов гр. Куклен гражданин
нестопански 12. Стойчо Илиев Сарафов гр. Куклен гражданин
нестопански 13. Иван Йорданов Горев гр. Куклен гражданин
нестопански 14. Илия Георгиев Бараболов гр. Куклен гражданин
нестопански 15. Верадин Емилов Митков гр. Куклен гражданин
нестопански 16. Иван Василев Панайотов с. Руен. общ. Куклен гражданин
нестопански 17. Елена Илиева Апостолова гр. Куклен гражданин
нестопански 18. НЧ „Звезда – 1928г.“ – с. Леново Желязка Александрова Кузмова с. Леново, общ. Асеновград, читалище
стопански 1. ЕТ „Къщата с бамбука“ Димитър Стоянов Димитър Лазаров Стоянов с. Бачково, общ. Асеновград микропредприятие
стопански 2. „ЛЕСОВАЛ“ ООД Тенчо Петков Василев гр. Куклен малко предприятие
стопански 3. “ЕЛФ 515” ЕООД Веселин Георгиев Маринков гр. Куклен микропредприятие
стопански 4. „КОНСТАНС“ ЕООД Гергана Стефанова Павлова гр. Куклен Малко предприятие
стопански 5. ЕТ „Белчеви – Атанас Белчев” Атанас Костадинов Белчев гр. Куклен микропредприятие
стопански 6. Потребителска Кооперация „Успех” Мария Димитрова Веселинова гр. Куклен микропредприятие
стопански 7. Земеделска кооперация „Родопи” Пламен Петров Гошев гр. Куклен малко предприятие
стопански 8. ”ТЕХНО – ТУРС” ЕООД Димитър Иванов Ташев с. Яврово, общ. Куклен микропредприятие
стопански 9. „РИФ 4Х4 БГ“ ООД Илия Костадинов Кралев гр. Куклен микропредприятие
стопански 10. „ПАРТНЕР ПЛЮС“ ЕООД Ваня Красимирова Гайдарова-Димитрова гр. Куклен микропредприятие
стопански 11. „ТЯКОВЕ“ ЕООД  Костадин Георгиев Павлов гр. Куклен, общ. Куклен микропредприятие
стопански 12. „КРЕДИ-ФИН“ ЕООД Анастас Богданов Червенков с. Лясково, общ. Асеновград микропредприятие
стопански 13. Никола Георгиев Калоферов гр. Куклен Земеделски производител
стопански 14. Стоимен Илиев Дичев гр. Куклен Земеделски производител
стопански 15. Георги Костадинов Павлов гр. Куклен Земеделски производител
стопански 16. Мария Илиева Демирева с.Новаково, общ. Асеновград Земеделски производител
стопански 17. Запрян Борисов Ангелов с. Леново, общ. Асеновград Земеделски производител