Изпълнителен директор:
Илица Даскалова

Експерт по прилагане на СВОМР:
Поля Петковска
Кети Ангелова

Счетоводител:
Мария Мърхова

Телефон за контакти:
0887836635