Изпълнителен директор:
Илица Даскалова

Експерт по прилагане на СВОМР:
Боряна Таскова
Поля Петковска

Счетоводител:
Мария Мърхова

Телефон за контакти:
0887836635