Протокол и решения от УС – 15.11.2018г.

Протокол и решения от ОС – 21.08.2018 г.

Протокол и решения от ОС – 05.06.2018 г

Решение № ПВ -17 – ЕО/2017 год. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

Протокол № 2

Протокол № 1

Протокол от Учредителното събрание