24/07/2017
Покана за общото събрание на СНЦ „МИГ-Куклен-Асеновград“
СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „МИГ-КУКЛЕН-АСЕНОВГРАД” До членовете на […]
05/05/2017
Покана за общото събрание на СНЦ „МИГ-Куклен-Асеновград“
  СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „МИГ-КУКЛЕН-АСЕНОВГРАД” До членовете […]
30/03/2017
УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ НА “Местна инициативна група-Куклен-Асеновград”
ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ НА МЕСТНА […]