24/07/2017
Покана за общото събрание на СНЦ „МИГ-Куклен-Асеновград“
СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „МИГ-КУКЛЕН-АСЕНОВГРАД” До членовете на […]
05/05/2017
Покана за общото събрание на СНЦ „МИГ-Куклен-Асеновград“
  СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „МИГ-КУКЛЕН-АСЕНОВГРАД” До членовете […]